Ing.arch. Blažej Babík
                                autorizovaný architekt SKA  
 
Medzilaborecká 9                                               
821 01 Bratislava                                               
www.blazejbabik.sk ,   0  9  4  8    0 4   3 3   8 8
IČO:  3 7  1 8 0  0 5 3 ,   DIČ: 1 0  4 4 1 5 7 7 3 0
 
 
 

 

INDIVIDUÁLNE PROJEKTY    ,    KATALÓGOVÉ PROJEKTY    ,    POHĽADNICE
 

E-SHOP

p a r t n e r i    =>